9. Muxhizet e Muhamedit (sal-laAllahu alejhi) , Pejgamberet dhe thirrja ne Tewhid, numri i pejgambereve.