7. UDHËZIME PËR MËSUESIN DHE NXENESIN (Durimi gjate kerkimit te diturise)