7. Shtese rreth fitnes se krijimit te Kuranit & Hyrje ne Besimin ne pejgamberë