7. Lloje të librave të shkruar në sh. II – Muveta e Malikut si shembull