6. Përmbledhja dhe shkrimi i Sunetit në shekullin e parë