33. Nënat e besimtarëve / Vdekja e Pejgamberit sal-lAllahu alejhi ue selem