3. Vlera e diturise dhe dijetareve , thenie te ndryshme te dijetareve te hershem rreth vleres se diturise