27. Marrja në konsideratë e shprehjes ka përparësi ndaj neglizhimit të saj