26. Rregullat rreth dhënies dhe marrjes së diçkaje