24. Shmangia nga polemikat, mesele rreth memorizimit, dhenia prioritet Kuranit, mesimi i hadithit etj