21. Sjellja me mesuesin, njohja e vleres se tij, durimi ndaj ashpersise se mesuesit dhe shprehja e falenderimit ndaj mesuesit