17. Gjërat e humbura të gjetura dhe fëmija i humbur