13. Stimulimi per mesim,kujdesi pe mireqenien e nxenesit dhe toleranca e ndersjelle mes tyre