11. Udhezime per mesuesin (metodologjia e mesimit, gjuha letrare,kujdestari i klases, fjala e mesuesit “nuk di”