08. Agjërimet e preferuara dhe ata të urryera Copy