03. Arsyet të cilat e bëjnë të lejuar prishjen e agjërimit