02. Kushtet që agjërimi i Ramazanit të bëhet obligim