02. Dispozita e Zekatit dhe argumentet për të Copy