Ju duhet ndihmë?

Për çdo pyetje apo sugjërim na kontaktoni duke mbushur formën më poshtë.

Na telefononi

+389-78-928081

Na shkruani

institutiikra@gmail.com

Lokacioni

Tetovë, Rr. e Ilindenit nr.215

Dërgoni mesazh

Pyetje shpesh të parashtruara

Mësimet janë ONLINE, andaj ato mundet që ti ndiqni nga çfarëdo pajisje eletronike, kompjuter, tablet apo telefon.

Programi mësimor zgjat katër semestre, paralelel me vitin akademik shkollor, gjegjësisht dy vjet.

Padyshim që po. Madje jemë kujdesur deri në maksimum që të plotësohen kushtet sheriatike për vijimin e mësimit në këtë formë.

Kushti më i rëndësishëm për ne është që aplikuesi të dij të lexoj dhe recitoj Kuran, ngase Libri i Allahut është hapi i parë në kërkimin dhe nxënien e diturisë. Për kushtet tjera, mundet që ti referoheni përshrkimit të hollësishëm të programit.

Çdo nxënës në Intitutin tonë i ka nga tetë orë në javë. Orët ndahen në tri ditët e fundit të javës, edhe atë; të premten mbahen dy orë, ndërsa të shtunën dhe të dielën nga tri orë.

Çmimi për një semestër është 50 euro dhe kjo vlen për banorët e trojeve shqipëtare (Ballkanit), ndërsa për diasporën është 100 euro.

Në rast të pamundësisë së pagesës për një herë, aplikuesi ka mundësi që pagesën ta bëj në këste. 

Kurse për rastet më të rënda, ata të cilët aspak s’kanë mundësi që ta bëjnë pagesën, kërkojmë sponzor që do ta sponzoroj mësimin e tyre për dy vite të plota.