Blog

books, education, knowledge

Dituria është garanci

Saherë që përhapet dituria rreth dispozitave fetare, qoftë në aspekt të parimeve apo argumenteve, dobësohet infiltrimi i pasioneve epsharake dhe dyshimeve rreth simboleve fetare. Mësoni sa mundeni dhe përhapeni diturinë e dobishme, ngase dituria është e dobishme edhe nëse nuk punohet me të. Thotë ibn Tejmije (Allahu e mëshiroftë): “Nëse themi që asnjë prej njerëzve […]

Dituria është garanci Read More »